Zraszacze do nawadniania

Z definicji zraszacz jest urządzeniem służącym do nawadniania upraw rolnych, trawników, krajobrazów, pól golfowych i innych obszarów. Stosuje się je również do chłodzenia oraz do zwalczania pyłu zawieszonego w powietrzu. Nawadnianie przy pomocy zraszaczy to metoda kontrolowanego rozprowadzania wody w sposób podobny do opadów deszczu.

Zraszacze – urządzenia do kontrolowanego rozprowadzania wody

zraszacze Rain BirdWoda jest rozprowadzana poprzez sieć, składającą się z pomp, zaworów, rur i zraszaczy. Zraszacze do nawadniania mogą być używane do użytku domowego, przemysłowego i rolniczego. Są one przydatne i wykorzystywane na nierównym terenie, gdzie wystarczająca ilość wody nie jest dostępna, jak również na piaszczystej glebie. Prostopadłe rury, z obrotowymi dyszami na górze, są połączone z głównym rurociągiem w regularnych odstępach. Kiedy woda jest pod ciśnieniem w głównej rurze, wydostaje się z dysz obrotowych. Jest ona zraszana na uprawę. W nawadnianiu zraszającym lub napowietrznym woda jest doprowadzana rurociągiem do jednego z bardziej centralnych miejsc na polu i rozprowadzana za pomocą napowietrznych zraszaczy wysokociśnieniowych lub pistoletów. Przemysłowe wysokociśnieniowe zraszacze Rain Bird, które same poruszają się po okręgu, są napędzane przez napęd kulowy, przekładniowy lub mechanizm udarowy (zraszacze uderzeniowe). Mogą one być zaprojektowane tak, aby obracać się po pełnym lub częściowym okręgu.

Inny rodzaj zraszaczy, zraszacze Raingun, są podobne do zraszaczy uderzeniowych, z tym wyjątkiem, że zazwyczaj działają przy bardzo wysokim ciśnieniu od 2,8 do 9,0 barów i przepływie od 3 do 76 l/s, zwykle przy średnicach dysz w zakresie od 10 do 50 mm. Oprócz nawadniania, pistolety są używane do zastosowań przemysłowych, takich jak tłumienie pyłu i wycinka drzew.