Zastosowanie mierników rezystancji izolacji

Kwestie bezpieczeństwa związanego z prądem są bezsporne i każdy wie, że tylko sprawnie działająca instalacja ma prawo funkcjonować w sposób bezpieczny. Dla zachowania dobrego stanu technicznego instalacji elektrycznych warto przeprowadzać okresowe badania kontrolne całego zespołu.

Miernik rezystancji izolacji

mierniki rezystancji izolacjiOprócz badań kontrolnych skuteczności zabezpieczeń w instalacji elektrycznych polegających na sprawdzeniu działania wyłączników bezpieczeństwa warto przeprowadzić także inne pomiary dające stuprocentową pewność, że nie popieści nas prąd. Za pewne nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że izolacja kabli w naszych instalacjach prądu nie jest przez cały okres użytkowania równie skuteczna jak w momencie montażu. Gumowe lub wykonane z nieprzewodzącego tworzywa przewody z czasem ulegają destrukcyjnemu działaniu warunków pogodowych, a co za tym idzie ich skuteczność izolacyjna może być zbyt mało wydajna. Zmurszałe lub pokruszone kable mogą przewodzić w pewnym stopniu prąd lub nawet całkowicie odsłonić metalowe żyły kabla. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna dlatego zaleca się badanie skuteczności izolacyjnej tych przewodów za pomocą takich urządzeń jak mierniki rezystancji izolacji, które w jasny sposób odpowiedzą na pytanie czy dany przewód nadaje się do wymiany. Jeśli wynik nie będzie mieścił się w wyznaczonych przez prawo normach to należy niezwłocznie przewód wymienić na nowy, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy komuś korzystającemu z prądu płynącego tą żyłą może stać się krzywda.

Pomiaru powinna dokonać odpowiednia osoba, która posiada nie tylko przeszkolenie i uprawnienia związane z tym badaniem, ale także odpowiedni sprzęt posiadający aktualny przegląd. Przeglądu sprzętu powinno się dokonywać zgodnie z wytycznymi odpowiednich przepisów uwzględniających jego zastosowanie.