Wymogi dokumentacji hydrogeologicznej

 

Przygotowanie i prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych jest ściśle związane ze wcześniejszym skompletowaniem odpowiedniej dokumentacji. Choć wydaje się to być zbędną i uciążliwą biurokracją, to jednak przeprowadzenie odpowiednich badań gruntu pozwala na bezpieczny przebieg budowy, a następnie użytkowania nowego budynku. 

Badania hydrogeologiczne przed rozpoczęciem budowy

dokumentacja hydrogeologicznaZlecenie badań hydrogeologicznych są niezbędnym elementem prac budowlanych, które właściwie nie mogą się rozpocząć zanim w naszych rękach nie znajdzie się pełna dokumentacja hydrogeologiczna. Jest ona zbiorem wyników badań, które dotyczą warunków hydrogeologicznych na wybranym terenie. Ściślej chodzi tu o ustalenie ilości wód gruntowych na działce budowlanej, ich jakości, ale także planów na ich eksploatację i ochronę przed zanieczyszczeniem. Wody podziemne nie są skoncentrowane tylko na jednym, konkretnym terenie, ale rozprzestrzeniają się pod ziemią na dalsze działki, są też źródłem dla roślinności i musimy wykazać, że nie spowodujemy żadnego zagrożenia w postaci zanieczyszczeń bądź nieprawidłowej eksploatacji. Jest to istotne przede wszystkim w przypadku planu rozpoczęcia prac budowlanych magazynów dla różnego rodzaju substancji – wówczas badania te są prowadzone zarówno w terenie, jak i w laboratorium, a jakiekolwiek nieścisłości uniemożliwią rozpoczęcie budowy. Ważne jednak, ze badania te ważne są bezterminowo, co oznacza, że ich jednorazowe przeprowadzenie i właściwie zebranie w dokumentację pozwoli nam spokojnie użytkować dany teren przez lata.

Wszelkie warunki dotyczące ochrony wód znajdują się w prawie geologicznym i górniczym. Są w nim zawarte wszelkie wymogi dotyczące badań, ale też warunki skompletowania prawidłowej dokumentacji hydrogeologicznej, bez której nasz projekt nie przejdzie przez biurowe formalności i będzie wymagał poprawek.