Rozbudowany system sterowania

Systemy oświetlenia, nagłośnienia oraz wizji, instalowane w najnowocześniejszych salach konferencyjnych składały się często z dużej ilości urządzeń składowych, działających w dużej części niezależnie od siebie. Największe sale musiały być więc wyposażone w odpowiednio dobry system sterowania owymi urządzeniami, by móc wykorzystać pełnie ich możliwości.

Systemy sterowania instalacjami audiowizualnymi

kompleksowe systemy centralnego sterowaniaJednym z największych mankamentów prostych systemów sterujących była ograniczona ilość urządzeń jakie mogły jednocześnie kontrolować, oraz dość mierna kompatybilność z najnowszymi systemami, wymagającymi systemu sterującego posiadającego najnowsze rozwiązania technologiczne. Na dużych salach instalowano więc najnowocześniejsze, kompleksowe systemy centralnego sterowania, znacznie bardziej rozbudowane niż najpopularniejsze wersje, stosowane na salach o niewielkiej powierzchni. Systemy te przede wszystkim mogły działać całkowicie autonomicznie, umożliwiając stworzenie wcześniej zaprogramowanych wzorów działania oraz ich włączenia w dowolnym momencie trwania prelekcji. W większości odmian, systemy sterowania były również dobrze przystosowane do współpracy z nowoczesnymi urządzeniami audiowizualnymi, zawierając w programie większość, o ile nie wszystkie ich funkcje, oraz umożliwiając wykorzystanie ich w dowolnym momencie działania systemu.

W dalszym ciągu umożliwiały kontrolę systemu z poziomu tylko jednego urządzenia, aczkolwiek w salach wykorzystujących dużą ilość takowych zalecano podzielenie kontroli pomiędzy kilkoma komputerami sterującymi. Każdy komputer mógł wtedy obsługiwać konkretny rodzaj urządzenia, od głośników po monitory, co znacznie przyspieszało wszelkie zmiany ustawień czy trybu działania w trakcie pracy systemu.