Restrukturyzacje zadłużonych firm

Problemy finansowe mogą zdarzyć się w każdej, nawet dobrze prosperującej firmie. W tym wypadku trzeba jak najszybciej powziąć odpowiednie kroki prawne, i skontaktować się z prawnikami, którzy doradzą, co możemy zrobić w naszej sytuacji biznesowej. Dzięki wielu krokom, jakie oferuje nam prawo, możliwe jest nie tylko uniknięcie całkowitej upadłości, ale także odbicie się od dna, i zaczęcie nowej drogi zawodowej.

Profesjonalna restrukturyzacja przedsiębiorstwa

restrukturyzacja firmyNiewypłacalność jest jednym z najczęstszych powodów, dla których wielu przedsiębiorców decyduje się na ostateczne kroki, którymi są upadłość lub restrukturyzacja firmy. Dzięki pomocy doświadczonych prawników, możliwe jest szybkie przeprowadzenie żmudnych procedur, co skutkuje nowym otwarciem w działalności gospodarczej. Najważniejszym postępowaniem w tego typu sprawach jest postępowanie układowe. W ten sposób z pomocą prawników możliwe jest zawieranie ugód z wierzycielami. W toku postępowań restrukturyzacyjnych możliwe jest także zawieszenie postępowań egzekucyjnych. W dalszej części restrukturyzacji firmy prawnicy doradzają często redukcję zatrudnienia, która sprawi, iż firma może przetrwać ciężki okres, i móc funkcjonować dobrze w przyszłości. Dobrze przeprowadzony proces restrukturyzacji może nie tylko poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa, ale także sprawić, iż windykacja nie będzie uprzykrzać życia przedsiębiorcy decydującemu się na proces restrukturyzacji.

Jednym ze sposobów przeprowadzania postępowania restrukturyzacji jest model przyspieszony. Polega on na wszczęciu procedur restrukturyzacyjnych przed egzekucjami komorniczymi. Bardzo ważnym aspektem tej formy restrukturyzacji jest jej bardzo daleko idące odformalizowanie, które sprzyja szybkiemu przeprowadzeniu postępowania.