Projektowanie elektrowni słonecznej

Małe instalacje przydomowe są tak proste, iż nie muszą być projektowane przez specjalistów. Prawidłowe podłączenie przez osobę zapoznaną z działaniem fotowoltaiki jest w zupełności wystarczające, by taka elektrownia działała bez zarzutu. Duże instalacje, które zasilają całe domy, czy też nawet osiedla, muszą być natomiast zaprojektowane z uwzględnieniem mnóstwa czynników.

Projektowanie dużej instalacji fotowoltaicznej

projekty farm fotowoltaicznychProjekt instalacji która ma zasilać całą okolicę musi przede wszystkim być wykonany z uwzględnieniem gruntu i otoczenia na posesji na której ma stanąć infrastruktura. Zbyt miękki czy niestabilny grunt mógłby doprowadzić do uszkodzenia pylonów lub utraty ich równowagi, a tym samym generować ogromne koszty napraw i przestoje w produkcji prądu. Zbyt duże zalesienie, natomiast, mogłoby wpływać negatywnie na efektywność elektrowni i blokować dostęp paneli do światła słonecznego. Z tego powodu, wszystkie projekty farm fotowoltaicznych wykonywane są przez biura projektowe, zatrudniające wszystkich specjalistów, których ekspertyza jest niezbędna do stworzenia dużej, prawidłowo działającej elektrowni. W biurach tych pracują zarówno technicy, których zadaniem jest wykonanie właściwego projektu, elektrycy, tworzący infrastrukturę energetyczną i sprawdzający zgodność instalacji z wieloma wymaganiami, oraz wielu innych ekspertów, bez których projekt mógłby być wykonany mniej precyzyjnie lub nawet nieprawidłowo, a sama elektrownia mogłaby nie pracować z idealną wydajnością.

Wykonanie projektu zależy w dużej mierze od jego wielkości. Osiedlowe elektrownie mogą być zaprojektowane w kilka dni, jeśli nie są szczególnie rozległymi instalacjami. Duże, przemysłowe elektrownie muszą być dokładniej wykonane, przez co mogą zająć nawet i miesiąc pracy.