Jaką funkcję pełni sprężarka klimatyzacji?

Klimatyzacja w samochodzie jest istotnym podzespołem zwłaszcza w upalne, letni dni. Warto jednak wiedzieć o podstawowych elementach tego urządzenia. Sprężarka klimatyzacji napędzana jest przez silnik pojazdu zwykle za pomocą paska klinowego. Kompresuje i transportuje czynnik chłodniczy w systemie. Istnieją różne typy konstrukcji sprężarek.

Działanie sprężarek klimatyzacji

sprężarki klimatyzacjiCzynnik chłodniczy jest zasysany w postaci gazowej pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze z parownika, a następnie jest sprężany i przesyłany do skraplacza w postaci gazowej w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Przed zamontowaniem nowej sprężarki należy zawsze sprawdzać, a w razie potrzeby uzupełniać, ilość oleju i lepkość zgodnie z instrukcjami producenta. Uszkodzona sprężarka może mieć objawy takie jak nieszczelność, a także wydawanie hałasu. Niewystarczająca lub brak wydajności chłodzenia to najbardziej oczywista z usterek sprężarki klimatyzacji. Istnieje wiele możliwych przyczyn awarii. Uszkodzenie łożyska spowodowane wadliwym urządzeniem mocującym lub zużyciem, wycieki w wale sprężarki lub w obudowie, uszkodzenie mechaniczne obudowy sprężarki to najczęściej występujące powody usterek. Brak oleju chłodniczego ,brak czynnika chłodniczego oraz uszkodzone elementy napinające i urządzenia pomocnicze klimatyzacji to elementy, które powodują usterki poprzez zaniedbanie właściciela.

System klimatyzacji samochodowej ma wiele elementów: sprężarkę, skraplacz, suszarkę odbiornika, parownik i węże. Sprężarka, czyli serce systemu klimatyzacji samochodu, działa jak pompa pobierająca czynnik chłodniczy i sprężając je, przekazując je do parownika. Ze względu na mnogość elementów klimatyzacji konieczne są coroczne przeglądy uwzględniające uzupełnianie płynów.