Instalacje odnawialnych źródeł energii na Śląsku

 

W nowoczesnych obiektach coraz częściej wykorzystywane są rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii a co za tym idzie również zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Dotyczy to zwłaszcza mediów takich jak prąd elektryczny czy energia cieplna. Trend ten jest dobrze dostrzegalny w pobliżu większych skupisk ludzi oraz zakładów przemysłowych, gdzie często popyt przewyższa podaż jeśli chodzi o dostępną energię.

Korzyści płynące z rekuperacji

rekuperacja ze ŚląskaW takich przypadkach uruchamiane muszą być dodatkowe bloki w elektrowni, które ze względu na przestarzałą technologię zostały wycofane z użytku. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań, które przełożą się na ochronę środowiska naturalnego. Jednym z obszarów, gdzie zachodzi zwiększony pobór mocy jest Śląsk. To właśnie tam zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych. W miejscach takich stosowane są odnawialne źródła energii, które pozwalają ograniczyć pobór mediów energetycznych z sieci. Przykładem może być chociażby rekuperacja ze Śląska, która jest stosowana w większości nowych biurowców czy zakładów produkcyjnych. Wentylacja z odzyskiem ciepła pozwala bowiem w znaczący sposób ograniczyć zużycie energii. Ciepło jest bowiem odzyskiwane z już ogrzanego powietrza. Warto dodać, że inwestycja w rekuperacje wiąże się z dużymi nakładami finansowymi w pierwszym okresie.

W przeciągu kilkunastu miesięcy inwestycja wraca się jednak z nawiązką co sprawia, że jest ona rentowna. Decyzja o montażu wentylacji z odzyskiem ciepła powinna zapaść na etapie projektowania budynku. Charakteryzuje się ona bowiem specjalnymi warunkami, które muszą zostać spełnione. Na Śląsku zlokalizowane są firmy, które zajmują się projektowaniem oraz wykonywaniem tego typu instalacji. Dzięki temu inwestor może kompleksowo podejść do tematu.