Dalekodystansowe konkurencje strzeleckie

 

Zawody strzeleckie na dalekim dystansie różnią się od konkurencji na mniejszych odległościach niemal wszystkim. Od wykorzystywanej broni, po same tory na których urządzane są konkurencje, strzelectwo dalekodystansowe jest całkowicie odmienną konkurencją, wymagającą zgoła innych umiejętności i wyposażenia.

Strzelectwo sportowe na najdalszym dystansie

long rangePrzede wszystkim, największą różnicą jaką da się zauważyć w strzelectwie dalekodystansowym jest sama broń, wykorzystywana na konkurencjach. W zawodach long range rzadko można zobaczyć karabiny mające kaliber mniejszy niż 5.56mm lub .223 Remington. Bardzo wiele jest natomiast karabinów wielkokalibrowych, mogących czasem mieć kaliber nawet .50BMG, czyli najcięższy nabój jaki używany jest do strzelectwa w ogóle. Dystanse na jakich odbywają się konkurencje są również o wiele większe, gdyż w precyzyjnym, dalekodystansowym strzelectwie odległości rzadko są mniejsze niż osiemset metrów, więc wymagają użycia właśnie wspomnianej broni o dużym kalibrze. Odmienna jest również ocena celności, gdyż podczas gdy w normalnym strzelectwie liczone jest skupienie oraz oddalenie punktu strzału od punktu zerowego w skali metrycznej, w strzelectwie precyzyjnym wykorzystuje się skalę MOA, o wiele dokładniejszą niż miara metryczna. Różnice pomiędzy strzałami mogą mieć więc nie więcej niż dwa milimetry, a zamiast skupienia pocisków mierzona jest dokładność.

Na zawodach dalekodystansowych rzadko bowiem oddaje się więcej niż kilka strzałów, z taką dokładnością iż mierzenie skupienia nie może być wykonane dokładnie, z racji odległości jednego punktu trafienia od drugiego. Strzelectwo dalekodystansowe nie jest więc dyscypliną dynamiczną, a raczej wymaga skupienia, pewnej ręki oraz dokładności w mierzeniu do celu.